Výsledky vyhledávání

 1. Perzekuce Židů v protektorátu v letech 1939-1941 / Erik Polák.    Akce Nisko v historii konečného řešení židovské otázky k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů Akce Nisko v historii konečného řešení židovské otázky k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů.S. 174-182.
  článek

  článek

 2. Pojem "pronásledování" v Ženevské úmluvě o uprchlících z roku 1951 / David Kosař.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/5 (2005), s. 467-494.Právník.
  článek

  článek

 3. Pronásledování - návrh nové právní úpravy.    Vokuš, Jiří.1 (2004), s. 3-7.Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí.
  článek

  článek

 4. Riešenie židovskej otázky v prvom období Slovenskej republiky (roky 1939-1940) / Ivan Kamenec.    Akce Nisko v historii konečného řešení židovské otázky k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů Akce Nisko v historii konečného řešení židovské otázky k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů.S. 183-1890.
  článek

  článek

 5. Zákony o církvích ze 14. října 1949 a likvidace autonomie církví v Československu v letech 1948-1950 / Jiří Rajmund Tretera.    Revue církevního práva.Roč. 21, (2015), č. 2, s. 69-85.
  článek

  článek