Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální pedagogické tendence / Bohumil Svoboda.    Perič, Tomáš. (1997), s. 142-143.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 2. Cesta do hlubin učitelovy a trenérovy činnosti / Jana Šafaříková.    Dobrý, Lubomír.69(2) (2003), s. 2-9 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 3. Cesta do hlubin učitelovy a trenétovy činnosti (Část 2) / Jana Šafaříková.    Dobrý, Lubomír.69(3) (2003), s. 2-8.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 4. Correlates of physical activity in 11-12-years-old children / Erik Sigmund ... [et al.].    30/2 (2000), s. 51-58 : grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 5. Do jaké míry lze akceptovat náboženské aspekty při výuce povinné školní tělesné výchovy? Zkušenosti s muslimskými žáky v hodinách tělesné výchovy v norských školách / Hozman, Z..    Perič, Tomáš. (2001), s. 385-388.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 6. Hodnotenie učiteľov a študijných predmetov pri skvalitňování vysokoškolského vzdelávania na FTVŠ UK / Sedláček, J..    Slamka, Miloš.41 (2000), s. 147-153 : tab..Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 7. Kázeň a vědomá aktivita ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy / Stanislav Hercig.    Dobrý, Lubomír.64/5 (1998), s. 2-7 : 3 tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 8. Negatívne zmeny úrovne plaveckej spôsobilosti školskej populácie / Yvetta Macejková, Ľubomíra Benčuriková.    12(4) (2002), s. 6-9 : grafy, tab..Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 9. Organizácia a riadenie športu v kontexte študijných programov na FTVŠ UK / Miroslav Holienka.    Telesná výchova a šport.roč. 26, č. 1 (2016), s. 47-48.
  článek

  článek

 10. Pädagogische und Didaktische Aspekte der Olympischen Erziehung / Żukowska, Z..    Rychtecký, Antonín.35(1) (1999), s. 55-59.Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  článek

  článek