Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 23  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^upol_us_auth z0012755 xszp^"
 1. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Teorie a praxe výchovy mládeže..    Praha :  SPN,
  časopis

  časopis

 2. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Paedagogica-Psychologica-(Sociologica) / hlavní redaktor Milan Hejtmánek.    Olomouc :  Vydavatelství Univerzity Palackého,
  časopis

  časopis

 3. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství ... [elektronický zdroj].    Olomouc :  Univerzita Palackého,  [2008?]- .  CD-ROM
  časopis

  časopis

 4. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů ... : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference konané ... / Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.    Olomouc : Votobia, 2004- .  svazků
  časopis

  časopis

 5. Bulletin Výzkumného ústavu pedagogického v Praze..    Praha :  Výzkumný ústav pedagogický,  1965
  časopis

  časopis

 6. E-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, [2001?]- .  svazků
  Plné texty zdarma 2004-
  E-pedagogium

  časopis

 7. Komenský : časopis pro učitele 1. stupně základní školy / Jaroslav Sýkora, B. Uher.    Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1981-1990
  časopis

  časopis

 8. Komenský : časopis pro učitele základní školy / řídí red. rada, vedoucí Josef Maňák.    Brno :  Akademie J.A. Komenského,  1990-
  Plné texty 2012-
  Komenský

  časopis

 9. Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013- .  sv.
  http://kpv.upol.cz
  časopis

  časopis

 10. Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik.    Leipzig :  Teubner und Clan,  1831-1897
  časopis

  časopis