Výsledky vyhledávání

 1. Biografické činitele formování tvořivé pedagogické osobnosti s použitím analýzy osobnosti A.S. Makarenka / Libor Pecha. Biografické činitele formování tvořivé pedagogické osobnosti ..., 1985   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1985 . 150 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  časopis

  časopis

 2. Branná výchova. 1 / [odpovědný redaktor Drahomíra Holoušová]. Branná výchova 1, 1986   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1986 . 168 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  časopis

  časopis

 3. Bulletin Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Čís. 1, Škola a pedagogika v zahraničí : referáty přednesené v kroužku zahraniční literatury ve VÚP ve školním roce 1964/65 / redakce Stan. Mařan. č. 1: Škola a pedagogika v zahraničí, 1965   .  Praha :  Výzkumný ústav pedagogický,  1965 . 209 l.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  časopis

  časopis

 4. Bulletin Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Čís. 5, Zprávy ředitelství experimentálních ZDŠ o zkušenostech s diferenciací vyučování / redakce St. Mařan, M. Králíková. č. 5: Zprávy ředitelství experimentálních ZDŠ ..., 1966   .  Praha :  Výzkumný ústav pedagogický,  1966 . 197 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  časopis

  časopis

 5. Horyzonty wychowania : człowiek i pedagogia na progu nowego tysiąclecia / [Marek Marczewski (redaktor naczelny)]. Nr. 1-2, chybí č. 2, 2002   .  Krakow :  Wyższa szkola Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM,  2002 . 289 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  časopis

  časopis

 6. K otázkám výchovy a vzdělávání dospělých. II. K otázkám výchovy a vzdělávání dospělých II, 1981   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1981 . 196 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  časopis

  časopis

 7. K otázkám výchovy a vzdělávání dospělých. III. K otázkám výchovy a vzdělávání dospělých III, 1988   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1988 . 167 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  UPOL000100
  Z100000
  časopis

  časopis

 8. K otázkám výchovy a vzdělávání dospělých : sborník statí věnovaný 30. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci. K otázkám výchovy a vzdělávání dospělých, 1977   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1977 . 85 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  časopis

  časopis

 9. K pedagogické teorii a praxi. [I]. K pedagogické teorii a praxi, 1983   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1983 . 170 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  časopis

  časopis

 10. K pedagogické teorii a praxi II. K pedagogické teorii a praxi 2, 1990   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1990 . 166 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  časopis

  časopis