Výsledky vyhledávání

  1. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách / Roman Švaříček, Klára Šeďová a kol..    Praha : Portál, 2007 . 1 online zdroj
    http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1639910
    Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách

    kniha