Výsledky vyhledávání

  1. Právní nástroje ochrany historické kulturní krajiny v právních předpisech na úseku památkové péče / Ondřej Vícha.    Acta Universitatis Carolinae. Iuridica.Vol. 61, (2015), č. 2, s. 87-116.
    článek

    článek