Výsledky vyhledávání

 1. Dobrodružství, riziko a prožitek / Jiří Kirchner, Ivana Turčová, Jaroslav Dvorský, Jiří Kuban.    Dobrý, Lubomír.69(5) (2003), s. 2-9.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 2. Kolo - radost a starost / Jiří Šafránek.    Dobrý, Lubomír.69(5) (2003), s. 22-30 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 3. Okolnosti prožití pohybového výkonu u zdravotně postiženého dítěte / Ladislav Bláha.    Teplý, Zdeněk.5(2) (2001), s. 63-70 : il..Česká kinantropologie.
  článek

  článek

 4. Outdoorové aktivity a jejich vliv na psychický stav / Jiří Kirchner, Krásová Petra.    Masarykova univerzita.72-77 : tab.Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  článek

  článek

 5. Rizikové sporty, adrenalin, prožitek a výchova / Lubomír Dobrý.    Dobrý, Lubomír.69(1) (2003), s. 2-7.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 6. Souvislosti hry a vědy / Plachý Antonín.    Univerzita Palackého.61-62.Fenomén hry.
  článek

  článek

 7. Spor o dědictví / Libuše Hrabová.    26 (1994), s. 9-19.Sborník prací historických XIV. Bartoš, Josef.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 8. Úroveň pedagogických skúseností študentov po ukončení záverečnej pedagogickej praxe na FTVŠ UK v Bratislave / Oto Majerský.    XIII/1 (2003), s. 10-13.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 9. Vztah hry a prožitku / Kirchner Jiří.    Univerzita Palackého.57-60.Fenomén hry.
  článek

  článek