Výsledky vyhledávání

 1. Analýza chůze u osob s hemiparézou po cévní mozkové příhodě / Murcková, P. - Šajdáková, J..    Hanelová, Zuzana. (2001), s. 347-351 : il., tab..Pohyb a zdraví.
  článek

  článek

 2. Anamnéza trenérů sportovců se zdravotním postižením / Jaroslav Potměšil, Jan Kocourek.    Teplý, Zdeněk.4(1) (2000), s. 17-22.Česká kinantropologie.
  článek

  článek

 3. Boccia - šport pre každého / Dagmar Nemček, Julie Wittmannová.    Telesná výchova a šport.Roč. 22, č. 1 (2012), s. I-V.
  článek

  článek

 4. Centrum samostatného života vozíčkářů / Zdenka Hanáková.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 40-41.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  článek

  článek

 5. Conception of sport with heavily disabled person / Jaroslav Potměšil and David Šnajdr.    Rychtecký, Antonín.32/2 (1996), s. 69-72 : 2 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  článek

  článek

 6. Dostupnost pohybové aktivity tělesně postiženým osobám v plaveckých bazénech / Rjabcová, H. - Hedrlínová, J..    Perič, Tomáš. (2001), s. 397-400 : tab..Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 7. Influence of the sport team games on a posture of body of blinds and people with dimness of vision / Eugeniusz Bolach, Tadeusz Skolimowski.    30/2 (2000), s. 59-63 : tab., grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 8. Kemp telesne postihnutých lyžiarov - zjazdarov / Anna Blahutová, Dušan Šimo.    16/4 (2006), s. 28-29.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 9. Ke specifickým aspektům plavecké metodiky jedinců s míšní lézí / Martin Kovář.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 192.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  článek

  článek

 10. K integraci výchovy a vzdělávání postižených jedinců v naší společnosti / Petr Franiok.    Krejčí, Jaroslav.Sv. 27 (1992), s. 131-138.Psychologie, Pedagogika, Tělesná výchova.
  článek

  článek