Výsledky vyhledávání

 1. Annals of the Náprstek Museum.    Prague : National Museum, [1962]- .  svazků
  Annals of the Náprstek Museum

  časopis

 2. Orientalia Pragensia.    Praha : Universita Karlova, 1960-  1990- Praha : Karolinum Press
  Orientalia Pragensia

  časopis

 3. Zprávy České orientalistické společnosti / připravila ediční komise České orientalistické společnosti ve složení: L. Bareš, J. Holman, L. Hlavatý, A. Kraemerová, J. Karfík, V. Klíma, J. Mlynárik.    Praha :  Česká orientalistická společnost,
  časopis

  časopis

 4. Zprávy Československé společnosti orientalistické při ČSAV / připravila ediční komise Čs. společnosti orientalistické při ČSAV ve složení: L. Bareš, Z. Dubovská, J. Fárek, M. Jankovec, V. Klíma, J. Mlynárik, A. Kraemerová, E. Strouhal.    Praha :  Československá společnost orientalistická,
  časopis

  časopis