Výsledky vyhledávání

 1. Acta Facultatis Ecologiae Zvolen / [editor-in-chief Ján Chrapan] / [Pavel Zdycha a kolektiv] / [predseda redakčnej rady Ivan Vološčuk].    Zvolen :  Technická univerzita,
  časopis

  časopis

 2. Acta Universitatis Carolinae. Environmentalica.    Praha :  Karolinum,  1991
  časopis

  časopis

 3. Biosozologia : (conservation biology) / editor Janka Zlinská.    Bratislava :  Univerzita Komenského,  2003
  časopis

  časopis

 4. Ecological Applications : a Publication of the Ecological Society of America.    Washington, DC : Ecological Society of America, 1991-  2016- Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., .  svazků
  časopis

  časopis

 5. Edice Planeta.    Praha :  Ministerstvo životního prostředí,  2000-2005 . 6 sv.
  časopis

  časopis

 6. EKO VIS MŽP ČR : informační zpravodaj / [šéfredaktorka Věra Krajíčková].    Praha :  Referenční informační středisko MŽP ČR,
  EKO VIS MŽP ČR

  časopis

 7. Environmentalica.    Praha :  Univerzita Karlova,  1987
  časopis

  časopis

 8. Jahrbuch des österreichischen und europäischen Umweltrechts ... / herausgegeben vom Institut für Umweltrecht der JKU Linz.    Wien :  Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,  2004- .  sv.
  časopis

  časopis

 9. Ochrana přírody.    Praha :  Orbis,  1968-
  časopis

  časopis

 10. Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody.    Praha :  Environs : Orbis,  1992-
  http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
  Ochrana přírody

  časopis