Výsledky vyhledávání

 1. Mykologický výzkum PR Petrovka = Mycological research in Petrovka Nature reserve / Jiří Kout. 2016, 120 : Mykologický výzkum PR Petrovka   .  Plzeň : Západočeské muzeum, 2016 . 64 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  časopis

  časopis

 2. Priority druhové ochrany cévnatých rostlin / Zuzana Münzbergová, Lucie Černá & Jarmila Gabrielová (eds). 31: Priority druhové ochrany cévnatých rostlin, 2011   .  Praha :  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  2011 . 370 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  časopis

  časopis

 3. Výzkum a management ohrožených druhů rostlin = Study and management of threatened plant species. I / editor Alexandra Klaudisová. Výzkum a management ohrožených druhů rostlin. I, 1996   .  Praha :  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  1996 . 193 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH200000
  časopis

  časopis

 4. Výzkum a management ohrožených druhů rostlin = Study and management of threatened plant species. II / editor Alexandra Klaudisová. 12: Výzkum a management ohrožených druhů rostlin. II, 1998   .  Praha :  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  1998 . 176 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH200000
  časopis

  časopis

 5. Výzkum a management ohrožených druhů rostlin = Study and management of threatened plant species. III / editor Alexandra Klaudisová. 15: Výzkum a management ohrožených druhů rostlin. III, 1999   .  Praha :  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  1999 . 151 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH200000
  časopis

  časopis

 6. Záchrana genofondu památných stromů v hlavním městě Praze a ve středočeském regionu = Preservation of the gene pool of memorable trees in the capital Prague and in the Central Bohemian Region = Genofonds Rettung der Gedenkbäume in der Hauptstadt Prag und in der Mittelböhmischen Region / Ivo Tábor, Bohumil Reš, Marie Součková. 78: Záchrana genofondu památných stromů v hlavním městě Praze a ve středočeském regionu, 2005   .  Průhonice : Pelhřimov :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ; Nová tiskárna Pelhřimov,  2005 . 167 s., [75] s. barev. obr. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  časopis

  časopis

 7. Záchrana genofondu památných stromů v jihomoravském regionu = Protection of the gene pool of noteworthy trees in the South Moravian Region = Rettung des Genofonds von Baumdenkmälern in der Südmährischen Region / Ivo Tábor, Bohumil Reš, Marie Součková. 75: Záchrana genofondu památných stromů v jihomoravském regionu, 2003   .  Průhonice : Pelhřimov :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ; Nová tiskárna Pelhřimov,  2003 . 96 s., [78] s. barev. obr. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  časopis

  časopis

 8. Záchrana genofondu památných stromů v severočeském regionu / Ivo Tábor, Bohumil Reš, Marie Součková. 71: Záchrana genofondu památných stromů v severočeském regionu, 2002   .  Průhonice :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,  2002 . 60 s., [54] s. barev. obr. a mapových příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  časopis

  časopis

 9. Záchrana genofondu památných stromů v severomoravském regionu = Preservation of the gene pool of memorable trees in the North Moravian region = Rettung des Genofonds der Gedenkbäume in Region NordMähren / Ivo Tábor, Bohumil Reš, Marie Součková. 76: Záchrana genofondu památných stromů v severomoravském regionu, 2004   .  Průhonice : Pelhřimov :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ; Nová tiskárna Pelhřimov,  2004 . 96 s., [68] s. barev. obr. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  časopis

  časopis

 10. Záchrana genofondu vybraných ohrožených taxonů v České republice = The gene pool conservation of selected endangered species in the Czech Republic = Rettung des Genofonds der gewählten bedrohenen Taxons in der Tschechischen Republik / Jiří Žlebčík ... [et al.]. 73: Záchrana genofondu vybraných ohrožených taxonů v České republice, 2002   .  Průhonice : Pelhřimov :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ; Nová tiskárna,  2002 . 74 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  časopis

  časopis