Výsledky vyhledávání

 1. Hodnotový systém - Sokol a dnešek / Jan Štěrba.    Univerzita Palackého.133-139.Sokolství od XIX. do XXI. století.
  článek

  článek

 2. Názory a postoje obyvatel měst do 20 000 obyvatel v oblasti obsahu a organizace komunální rekreace / Dohnal, T. ... [et al.].    Hanelová, Zuzana. (2001), s. 141-144 : 6 tab..Pohyb a zdraví.
  článek

  článek

 3. Olomoucký kraj : obyvatelstvo, byty a bydlení.    Heger, Vladimír.XIV/36 (2003), s. příloha s. XIII-XXVIII.Veřejná správa.
  článek

  článek

 4. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn (výzkumný záměr) / K. Frömel et al..    Univerzita Palackého.66-74.Seminář v oboru kinantropologie.
  článek

  článek

 5. Postoje čs. populace ke sportu / Václav Hošek, Petr Jansa.    Univerzita Karlova. (2001), s. 120-121.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 6. Subjektivní fyzická náročnost životního způsobu městského obyvatelstva střední generace / Zdeněk Josefík.    Perič, Tomáš. (1997), s. 189-190.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 7. Trvalý pobyt obyvatel ve světle nálezu Ústavního soudu č. 495/2002 Sb., o návrhu na zrušení ustanovení § 10 odst. 5 věty druhé zákona o evidenci obyvatel / Kroupa, J..    Heger, Vladimír.14/14 (2003), s. 26-27.Veřejná správa.
  článek

  článek

 8. Vliv vstupu České republiky do Evropské unie na životní úroveň obyvatelstva / Česal, J. - Holá, B. - Holý, D. - Kopecký, M..    Matějka, Dobroslav.27/2 (2003), s. 31-35.Mezinárodní politika.
  článek

  článek