Výsledky vyhledávání

 1. Dětská mozková obrna jako společenský problém / Štěpánka Šprynarová.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 44-45.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  článek

  článek

 2. The influence of horseback riding therapy on the psycho-motor development of children with cerebral palsy / Anita Wyżnikiewicz-Nawracała.    Czerwiński, Janusz.3 (1996), s. 127-134.Research yearbook.
  článek

  článek

 3. Measuring perceived and social acceptance in young children with cerebral palsy: the construction of a Czech pictorial scale / Julie Čurdová, Adri Vermeer, Hana Válková.    31/1 (2001), s. 27-36 : tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 4. Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou / Veronika Kristková.    Umění fyzioterapie.roč. 1, č. 1 (2016), s. 25-31.
  článek

  článek

 5. Pokus o perspektivní diagnostiku u hemiparetické formy DMO / J. Süssová, J. Faber, Z. Seidl.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 46-49 : grafy.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  článek

  článek

 6. Spastická horní končetina / Ludmila Fialová.    Umění fyzioterapie.roč. 4, č. 7 (2019), s. 45-52.
  článek

  článek