Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 14  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^upol_us_auth z0011936 xcla^"
 1. Bezdůvodné obohacení / Hana Adamová.    Rekodifikace & praxe.Roč. 1, (2013), č. 9, s. 5-10.
  článek

  článek

 2. Bezdůvodné obohacení podle autorského zákona / Jan Tuláček.    Blanický, Ivan.15/7-8 (2008), s. 35-38.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 3. Bezdůvodné obohacení za užívání účelové komunikace / Aleš Mácha.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 21, s. 747-751.
  článek

  článek

 4. Condictio ob turpem causam v justiánském právu a její užití v právu moderním / Petr Dostalík.    Právněhistorické studie 47/2.47, (2017), č. 2, s. 5-17 .
  článek

  článek

 5. K možnosti aplikace § 107 odst. 3 občanského zákoníku na promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení v obchodněprávních vztazích / Jan Petřík, Michal Strnad.    Blanický, Ivan.1 (2007), s. 16-17.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 6. Lex Rhodia de iactu a společná havárie / Petr Dostalík, Bohumil Poláček.    Právněhistorické studie 47/1.2017, s. 5-25.
  článek

  článek

 7. Náhrada škody (újmy) v trestním řízení - historický vývoj právní úpravy a podmínky uplatňování z pohledu judikatury Nejvyššího soudu ČR / Bronislava Coufalová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 9, (2014), No. 1, s. 33-44.
  článek

  článek

 8. The place and significance of the old Roman institute of the "Lex Rhodia de iactu" in the Czech civilian tradition / Petr Dostalík.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 27, (2019), č. 3, s. 349-362.
  článek

  článek

 9. Příspěvek k justiniánským pramenům bezdůvodného obohacení : versio in rem / Petr Dostalík.    Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum.roč. (2016), s. 191-205.
  článek

  článek

 10. Televizory v restauracích a povinnost uzavřít licenční smlouvu s kolektivním správcem / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.Roč. 21, (2015), č. 3, s. 85-87.
  článek

  článek