Výsledky vyhledávání

  1. 1.OHD

    OHD : ... olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, ... konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů, ... Symposium on Advances in Molecular Hematology : Olomouc ... sborník abstrakt / pořádají Česká hematologická společnost ČLS JEP, Sekce onkologie České asociace sester, Hemato-onkologická klinika LP UP a HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta UP v Olomouci.    Olomouc : Vydavatelství UP, [20--]-
    OHD

    časopis