Výsledky vyhledávání

 1. Do jaké míry lze akceptovat náboženské aspekty při výuce povinné školní tělesné výchovy? Zkušenosti s muslimskými žáky v hodinách tělesné výchovy v norských školách / Hozman, Z..    Perič, Tomáš. (2001), s. 385-388.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 2. Islámské platné právo, aneb povinnosti člověka k člověku (mu'amalát) / Jan Potměšil.    13/6 (2007), s. 175-183.Ad notam.
  článek

  článek

 3. Nový rakouský zákon o islámu jako vzor vztahů evropské sekulární společnosti a muslimských komunit? / Harald Christian Scheu.    Jurisprudence.roč. 25, (2016), č. 5, s. 22-33.
  článek

  článek