Výsledky vyhledávání

 1. Jméno a příjmení : odborná pomůcka pro pracovníky národních výborů / zpracoval Zdeněk Jaskula.    Ostrava :  Severomoravský krajský národní výbor . 103 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 2. Katalog mnichů Svatého Řádu Cisterciáckého kláštera Svaté Trnové Koruny, aneb, Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik a nekrologií = Catalogus monachorum Sacri Ordinis Cisterciensis monasterii Sanctae Spineae Coronae / Ján Trnka.    V Českých Budějovicích : Jihočeská vědecká knihovna, 2013 . 297 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
 3. Matriční činnost po účinnosti nového občanského zákoníku / Alena Daubnerová.    Praha :  Linde,  2013 . 175 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100200
 4. Matriky : podle zákona ze dne 7. prosince 1949, č. 268 Sb. : příručka pro matrikáře / [Lad. Kadlec et al.].    Praha :  Ministerstvo vnitra,  1950 . 274 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
 5. Nejstarší Jaroměřská matrika : (1628-1705) / Jan Kuběna ml..    V Jaroměři :  Lidové nakladatelství,  [1945-] . 43 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
 6. Statusové věci občanů : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 31.12.2008 / [zpracovaly Petra Gronwaldtová Wagnerová, Jitka Morávková].    Praha :  ASPI,  c2009 . xx, 564 s.
  Případné aktualizace
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Z000100
 7. Zákon o matrikách : s komentářem / Václav Henych.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015 . 349 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100