Výsledky vyhledávání

 1. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia Bohemica ....    Olomouc :  Univerzita Palackého,  [1975]-2007 .  10 sv.
  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

  časopis

 2. 2.Akord

  Akord : revue pro literaturu, umění a život : literární měsíčník / řídí red. rada, předseda František Lízna.    Brno :  Moravské nakladatelství Rozrazil,  1928-1997
  časopis

  časopis

 3. Bohemica Olomucensia : časopis pro bohemistická a mezioborová studia.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009-
  Bohemica Olomucensia

  časopis

 4. Česká literatura : časopis pro literární vědu / akademik Jan Mukařovský, Ladislav Štoll, vedoucí redaktor Miroslav Červenka, Josef Hrabák, Petr Šámal.    Praha :  Ústav pro českou literaturu AV ČR,  1953-
  http://www.ucl.cas.cz/ceslit/
  Česká literatura

  časopis

 5. Český jazyk a literatura / vedoucí redaktor Jaroslav Jelínek, Marie Čechová.    Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1965-
  Plný online přístup v odd. BIS a v KUP
  Český jazyk a literatura

  časopis

 6. 6.Host

  Host : literární revue / redakce Igor Fic, Miroslav Balaštík.    Brno :  Spolek přátel vydávání časopisu Host,
  http://www.hostbrno.cz
  časopis

  časopis

 7. 7.Host

  Host : měsíčník pro literaturu a čtenáře / Miroslav Balaštík.    Brno :  Spolek přátel vydávání časopisu Host,
  http://www.hostbrno.cz
  Host

  časopis

 8. Iniciály : sešity nezavedené literatury / šéfredaktor Ewald Murrer.    Praha :  Sdružení na podporu vydávání časopisů,
  Iniciály

  časopis

 9. Kritický sborník : literatura - jazyk - filosofie / editor Karel Palek.    Praha :  Sdružení na podporu vydávání časopisů,
  časopis

  časopis

 10. Labyrint revue : časopis pro kulturu / šéfredaktor Joachim Dvořák.    Praha :  Via Vestra,  1996-
  http://labyrint.net
  Labyrint revue

  časopis