Výsledky vyhledávání

  1. Humanistické podoby športu a telesnej výchovy : [elektronický zdroj] konferencia doktorandov Bratislava 05/2006 / [editori Marcela Adamčíková, Eva Štefaničiaková].    Univerzita Komenského v Bratislave.Humanistické podoby športu a telesnej výchovy.  Bratislava :  Univerzita Komenského,  2006 . 1 elektronický optický disk (CD ROM)
    počítačový soubor

    počítačový soubor