Výsledky vyhledávání

 1. Greco - evropský orgán boje proti korupci / Vidláková, O..    Heger, Vladimír.35 (2004), s. 24-26.Veřejná správa.
  článek

  článek

 2. Ke stíhání korupce z pohledu státního zástupce / Miroslav Růžička.    Jasná, Eva.5/1 (2006), s. 1-10.Trestněprávní revue.
  článek

  článek

 3. Korupce a zneužití či překročení pravomoci ve světle úmluv Rady Evropy / Jan Čapek.    Trestní právo.roč. 20, č. 2, (2016), s. 19-30.
  článek

  článek

 4. Korupce z mezinárodněprávní perspektivy / Jana Navrátilová.    3/1 (2006), s. 22-24.Právní fórum.
  článek

  článek

 5. Korupcia v súvislodti s obstarávaním veci všeobecného záujmu / Andrej Beleš.    Justičná revue.roč. 69, (2017), č. 7-8, s. 1009-1020.
  článek

  článek

 6. Má policie právo na pravdu? : (Nad rozhodnutím Nejvyššího soudu) / Pavel Kučera, Milan Richter.    12/1 (2007), s. 3-4.Trestní právo.
  článek

  článek

 7. Platební neschopnost zaměstnavatele - kdo je odpovědný? / Ladislav Jouza.    Žoha, Milan.17/1 (2008), s. 14-18.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  článek

  článek

 8. Policejní korupce - mediální téma, nebo každodenní realita? / Herzogová, Z..    Musil, Jan.2 (2004), s. 81-96.Kriminalistika.
  článek

  článek

 9. Priblíženie niektorých protikorupčných opatrení v podmienkach SR / Adrián Jalč.    10/9 (2005), s. 9-11.Trestní právo.
  článek

  článek

 10. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. část) - úplatek / Eduard Bruna.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 10, s. 42-45.
  článek

  článek