Výsledky vyhledávání

 1. Centrální registrační místa, jak vlastně fungují? / Adéla Matějková.    Žoha, Milan.16/3 (2007), s. 8-11.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  článek

  článek

 2. E-komunikace začíná! / Vondruška, P..    Heger, Vladimír.12/41 (2001), s. 12, 21.Veřejná správa.
  článek

  článek

 3. Elektronické publikace v elektronickém věku / Michal Černý.    Univerzita Palackého.41-63.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 4. Elektronické sjednávání pojistných smluv / Rainiš, O..    Trojanová, Eva pojišťovnictví.81/2 (2004), s. 10-12.Pojistný obzor.
  článek

  článek

 5. Elektronické zadávání veřejných zakázek a jeho bezpečnost / Michaela Poremská.    14/3 (2006), s. 250-257.Časopis pro právní vědu a praxi.
  článek

  článek

 6. Elektronický právní styk / Milan Hulmák.    13/7 (2005), s. 229-234.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 7. Evropská komise odstartovala reformu předpisového rámce elektronických komunikací / Zdeněk Vaníček.    9/1 (2008), s. 1-5.Právní zpravodaj.
  článek

  článek

 8. Evropský parlament schválil evropský kodex pro elektronické komunikace / Peter Mišúr.    Obchodněprávní revue.roč. 11, (2019), č. 1, s. 17-28.
  článek

  článek

 9. Informační povinnost a oprávněné subjekty podle § 88a odst. 2 TrŘ / Jakub Matocha.    Trestněprávní revue.roč. 18, (2019), č. 7-8, s. 152-155.
  článek

  článek

 10. Jednostranné změny smluv a obchodních podmínek z pohledu spotřebitele / Miloš Borovička.    Soukromé právo.roč. 5, (2017), č. 9, s. 2-11.
  článek

  článek