Výsledky vyhledávání

 1. Aktivizace a rehabilitace osob staršího věku se zřetelem k poznatkům ze zahraničí / Dagmar Pavlů, Josef Buchberger.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 144-146.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  článek

  článek

 2. Connection between cardiovascular conversion and biochemical features in blood of males as basic for planning of sport activities of potential cardiopaths / Silvija Solarič, Dubravka Ciliga.    22 (1992), s. 425-428 : tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 3. Disorders of muscular functions in cardiac patients as a criterion when choosing a physical therapy / Petr Kolisko ... [et al.].    25 (1995), s. 25-29 : 3 tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 4. Dobrodružná terapie v léčbě závislostí / Kirchner, J. - Hyťha, P. - Hátlová, B..    Hanelová, Zuzana. (2001), s. 244-248 : 3 tab..Pohyb a zdraví.
  článek

  článek

 5. K výchově držení těla nejmenších dětí / Dvořáková, H..    Dobrý, Lubomír.66(4) (2000), s. 34-35.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 6. Kineziotejpování dětské nohy / Marika Bajerová.    Umění fyzioterapie.roč. 1, č. 1 (2016), s. 47-51.
  článek

  článek

 7. Kinezioterapeutické programy v rámci léčby dlouhodobě hospitalizovaných schizofreniků / Špůrková Alena, Hátlová Běla.    Univerzita Karlova. (2001), s. 394-397.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 8. Kinezioterapie a terapie dobrodružstvím v léčbě závislostí / Kirchner, J. - Hátlová, B..    Perič, Tomáš. (2001), s. 389-393 : tab..Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 9. Kinezioterapie s použitím sportovních prvků v léčbě dlouhodobě hospitalizovaných pacientů s diagnózou schizofrenie / Hátlová, B. - Špůrková, A..    Hanelová, Zuzana. (1999), s. 197-199 : tab..Pohyb a zdraví.
  článek

  článek

 10. Kinezioterapie v léčbě závislostí / Běla Hátlová.    Teplý, Zdeněk.5(2) (2001), s. 33-49 : tab..Česká kinantropologie.
  článek

  článek