Výsledky vyhledávání

 1. Afroasijské právní kultury / Osina, P..    XI/2 (2003), s. 183-184.Časopis pro právní vědu a praxi.
  článek

  článek

 2. Do jaké míry lze akceptovat náboženské aspekty při výuce povinné školní tělesné výchovy? Zkušenosti s muslimskými žáky v hodinách tělesné výchovy v norských školách / Hozman, Z..    Perič, Tomáš. (2001), s. 385-388.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 3. Hlavní instituty islámského rodinného práva / Kopecký, R..    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.142/10 (2003), s. 1013-1033.Právník.
  článek

  článek

 4. Hlavní prameny islámského rodinného práva / Kopecký, R..    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.142/5 (2003), s. 509-527.Právník.
  článek

  článek

 5. Islámské platné právo, aneb povinnosti člověka k člověku (mu'amalát) / Jan Potměšil.    13/6 (2007), s. 175-183.Ad notam.
  článek

  článek

 6. Islámské právo a jeho prameny / Petr Osina.    Univerzita Palackého.149-153 : 1 tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 7. Některé charakteristické rysy islámského hospodářství, bankovnictví a platebního styku / Lubomír Grúň.    Právo.č. 1 (2010), s. 55-62.
  článek

  článek

 8. Některé charkteristické rysy islámského daňového prostředí v dávné i nedávné minulosti / Lubomír Grúň.    Vol. 2, No. 3, (2006), s. 99-106.Acta Iuridica Olomoucensis.
  článek

  článek

 9. Od antikomunismu k terorismu : vznik a vývoj mezinárodních brigád džihádu / Kepel, Gilles ; přeložil Jiří Ouhulík.    Urban, Jan.XXVI/3 (2004), s. 3-11.Dějiny a současnost.
  článek

  článek

 10. Otázky cti v islámské právní kultuře / Petr Osina.    Hamuľák, Ondrej.Ochrana cti.Vol. 8, (2013), Suppl. /4/, s. 165-170.
  článek

  článek