Výsledky vyhledávání

 1. Co s klavichordem? / Jaroslav Tůma.    Sehnal, Jiří.1989 (1989), s. 129-131.Organologický sborník 1989.
  článek

  článek

 2. Český houslista Jiří Straka (15.11. 1923 - 7.2. 1950) / Kateřina Viktorová.    Kaňák, Bohdan.2 (1993), s. 194-197.Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci.
  článek

  článek

 3. Evidence varhan v Čechách v letech 1914-1918 / Jiří Belis.    Sehnal, Jiří.1989 (1989), s. 39-51 : 7 příl..Organologický sborník 1989.
  článek

  článek

 4. Fyzikální kriteria měření na varhanách (píšťaly) / Jiří Mlčoch.    Sehnal, Jiří.1989 (1989), s. 89-101.Organologický sborník 1989.
  článek

  článek

 5. Jáchymovští varhanáři, jejich žáci a pokračovatelé / Lubomír Tomší.    Sehnal, Jiří.1989 (1989), s. 9-14.Organologický sborník 1989.
  článek

  článek

 6. K dějinám varhan v Bystřici nad Pernštejnem / Petr Koukal.    Sehnal, Jiří.1989 (1989), s. 15-26 : 2 obr..Organologický sborník 1989.
  článek

  článek

 7. K etice restaurování varhan / Jan Josef, Jan Lukeš.    Sehnal, Jiří.1989 (1989), s. 105-113.Organologický sborník 1989.
  článek

  článek

 8. Koncert D dur pro cembalo a orchestr Josefa Puschmanna / Květuše Fridrichová.    Sehnal, Jiří.1989 (1989), s. 132-137.Organologický sborník 1989.
  článek

  článek

 9. K problematice čištění cínových píšťal / Jiří Pelikán.    Sehnal, Jiří.1989 (1989), s. 114-116.Organologický sborník 1989.
  článek

  článek

 10. Oprava a restaurování varhan u sv. Jakuba v Telči / Petr Koukal.    Sehnal, Jiří.1989 (1989), s. 117-126 : 1 obr..Organologický sborník 1989.
  článek

  článek