Výsledky vyhledávání

 1. Evaluační standardy pro tělesnou výchovu / Ludmila Fialová.    Česká kinantropologie.roč. 21, č. 1-2 (2017), s. 6-19.
  článek

  článek

 2. Hodnocení vzdělávání poskytovaného UK FTVS studenty závěrečného ročníku / Pavel Tilinger, Jiří Suchý.    Česká kinantropologie.roč. 19, č. 4 (2015), s. 105-114.
  článek

  článek

 3. Hodnoty školní TV ve vztahu k úspěšnosti žáků / Václav Hošek.    Perič, Tomáš. (1997), s. 68-69.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 4. Jak hodnotí absolventi Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem vybrané aspekty tělesné výchovy / Vladimír Horkel, Zdeněk Havel.    Dobrý, Lubomír.64/2 (1998), s. 42-44 : 1 tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 5. Klasifikácia - slovné hodnotenie v telesnej výchove? / Šimonek, J..    10(3) (2000), s. 9-12.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 6. Kondičné plávanie v učebných osnovách FTVŠ UK / Ľubomír Kalečík, Iveta Dremmelová, Ján Koštial.    Slamka, Miloš.42 (2001), s. 57-65 : il., tab..Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 7. Možnosti hodnotenia žiakov v športových hrách v školskej telesnej a športovej výchove / Gabriela Olosová, Ludmila Zapletalová.    Telesná výchova a šport.roč. 24, č. 1 (2014), s. 2-5.
  článek

  článek

 8. Postoje študentov FTVŠ UK k hodnoteniu a klasifikácii žiakov na stredných školách / Branislav Antala.    16/4 (2006), s. 2-5.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 9. Posuzovací škály pro hodnocení vybraných oblouků v etapě základního lyžování / Příbramský, M. - Hruša, J..    Dobrý, Lubomír.67(7) (2001), s. 19-25 : 6 tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 10. Posuzovací škály ve školní tělesné výchově / Kůdová, G..    Hanelová, Zuzana. (2001), s. 309-313.Pohyb a zdraví.
  článek

  článek