Výsledky vyhledávání

 1. Od teorie tělesné výchovy k sociokulturní kinantropologii. I, (Do vzniku Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze) / Bohuslav Hodaň.    30/1 (2007), s. 8-23.Tělesná kultura.
  článek

  článek

 2. Od teorie tělesné výchovy k sociokulturní kinantropologii. II, (Od vzniku Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze po současnost) / Bohuslav Hodaň.    30/2 (2007), s. 6-24.Tělesná kultura.
  článek

  článek

 3. Šport ako súčasť sociokultúrneho systému v etape transformácie spoločnosti na Slovensku / Leška, D..    Slamka, Miloš.41 (2000), s. 79-86.Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 4. Životné prostredie a prirodzený svet človeka / Emília Bakošová.    Košičiarová, Soňa.17 (1995), s. 75-84.Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek