Výsledky vyhledávání

 1. Idea přirozeného práva v díle M.T. Cicerona / Richard Pomahač.    Soukup, Ladislav.21 (1978), s. 211-236.Právněhistorické studie.
  článek

  článek

 2. Sociální a politická dimenze sportu / Jiří Honajzer.    Perič, Tomáš. (1997), s. 357.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 3. Zákony - Ciceronův dialog o nejlepším právu / Jaromír Kincl ; k vydání připravil Michal Skřejpek.    Soukup, Ladislav.34 (1997), s. 7-16.Právněhistorické studie.
  článek

  článek