Výsledky vyhledávání

 1. Alternatívne programy vo vyučovaní športovej gymnastiky na FTVŠ UK / Elena Strešková.    Slamka, Miloš.38 (1997), s. 5-34 : 6 tab., 7 grafů.Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 2. Analýza modifikovaných pravidiel športovej gymnastiky žien / Tzvetana Dobreva, Květoslava Perečinská.    17/2 (2007), s. 21-24.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 3. Analýza preskoku na ME 2011 v športovej gymnastike / Ľuboš Rupčík.    Telesná výchova a šport.Roč. 21, č. 3 (2011), s. 11-13.
  článek

  článek

 4. Aplikace škál při odborném posuzování pohybových dovedností / Gabriela Kavalířová.    Teplý, Zdeněk.7/2 (2003), s. 79-90.Česká kinantropologie.
  článek

  článek

 5. Biomechanická analýza přeskoků ve sportovní gymnastice z pohledu kinematiky - přehledová studie / Roman Farana, František Vaverka.    Česká kinantropologie. Roč. 15, č. 1 (2011), s. 37-49.
  článek

  článek

 6. Energy cost of selected exercise in elite female gymnasts / Václav Bunc, Zdena Petržilková.    Rychtecký, Antonín.30/2 (1994), s. 11-18 : 2 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  článek

  článek

 7. Euroteam - gymnastický šport nového tisícročia / Strešková, E..    10(4) (2000), s. 46-48.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 8. Faktory limitujúce priebeh motorického učenia v športovej gymnastike / Feč, K..    2(1) (1992), s. 34-36 : tab..Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 9. General gymnastics - všeobecná gymnastika / Naďa Vlasáková.    Dobrý, Lubomír.62/1 : 2 sch. (1996), s. 9-12.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 10. Influence of one year training on absolute and relative changes of gymnast motor efficiency / Hraski Željko, Ivan Čaklec.    22 (1992), s. 381-384 : 2 tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek