Výsledky vyhledávání

 1. Civilní odpovědnost a svoboda vůle : otázky spojené s legitimitou současného konceptu právní odpovědnosti / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 10, s. 830-847.
  článek

  článek

 2. Dějiny právní filozofie / Kubů, L. ; autor recenze Hůlka, Š..    26/3 (2003), s. 226-227.Revue církevního práva.
  článek

  článek

 3. Humanista ve službách republiky : k výročí Emila Svobody /.    Právník.roč. 157, (2018), č.10, s. 826-836.
  článek

  článek

 4. Charles Montesquieu - Césare Beccaria: Několik úvah k filozofii zločinu a trestu / Miller, J..    Vystrčil, Petr.7 (2003), s. 26-45.Mezinárodní a srovnávací právní revue.
  článek

  článek

 5. Idea přirozeného práva v díle M.T. Cicerona / Richard Pomahač.    Soukup, Ladislav.21 (1978), s. 211-236.Právněhistorické studie.
  článek

  článek

 6. John Finnis on law and justice / Petr Osina.    Studia iuridica Cassoviensia.roč. 4, (2016), č. 1, s. 122-136.
  http://sic.pravo.upjs.sk
  článek

  článek

 7. Jsou právní principy a soudcovská rozhodnutí pramenem práva? / Kühn, Z..    9/3 (2001), s. 236-245.Časopis pro právní vědu a praxi.
  článek

  článek

 8. K hermeneutice v právní vědě a v historiografii / Jan Wintr.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/9 (2006), s. 993-1004.Právník.
  článek

  článek

 9. Konverzace v jednací síni a rituál / Michal Šejvl.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/10 (2005), s. 1143-1156.Právník.
  článek

  článek

 10. Krize hodnot a soudobé právo / Filip Horák.    Jurisprudence.roč. 28, (2019), č. 4, s. 28-41.
  článek

  článek