Výsledky vyhledávání

 1. Riziko dyslexie : pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách / Anna Kucharská.    Prague : Univerzita Karlova v Praze, [2016]  ©2016 . 1 online zdroj
  Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL
  kniha

  kniha

 2. Skryté nadání : psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií / Šárka Portešová.    Brno : Masarykova Univerzita, 2009 . 1 online zdroj (164 stran)
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=992770
  kniha

  kniha