Výsledky vyhledávání

 1. Aerobní vytrvalost dětí a dospívajících / Lubomír Dobrý.    Dobrý, Lubomír.71/6 (2005), s. 3-16.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 2. Agility u dětí / Erika Zemková.    Dobrý, Lubomír.73/2 (2007), s. 38-39.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 3. Ako pomôcť deťom a mládeži udržať záujem o športovú aktivitu / Gregor, T..    10(3) (2000), s. 5-8.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 4. Aktivizácia žiakov na hodinách telesnej výchovy / Majerský, O..    3(2) (1993), s. 2-5.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 5. Aktivní životní styl jako prostředek ovlivnění nadváhy a obezity dětí - chlapců / Václav Bunc.    Česká kinantropologie.Roč. 14, č. 3 (2010), s. 11-19.
  článek

  článek

 6. Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie / Petra Dobešová, Jarmila Kristiníková.    Ostravská univerzita.108-111.Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 18.-20. dubna 2001.
  článek

  článek

 7. The analysis of the structure of six-and-a-half years old children's motor space in the light of its development as a whole / Pišot, R..    Rychtecký, Antonín.36(1) (2000), s. 67-78.Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  článek

  článek

 8. Aplikácia zhlukovej analýzy pri skúmaní motoriky detí mladšieho školského veku / Ingrid Ružbarská.    29/1 (2004), s. 107-115.Tělesná kultura.
  článek

  článek

 9. Atletické projekty pro děti / Aleš Kaplan.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 76, č. 2 (2010), s. 35-39.
  článek

  článek

 10. Atletika a pohybová gramotnost - pro žáky 1. stupně ZŠ / Aleš Kaplan.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 76, č. 2 (2010), s. 30-32.
  článek

  článek