Výsledky vyhledávání

 1. Dopřejme zdravotně postiženému dítěti "prožít si svůj výkon"! / Ladislav Bláha.    Dobrý, Lubomír.68(2) (2002), s. 9-12.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 2. Integrace mentálně postižených již není experimentem / Švancar, R..    Frey, Jiří.107/6 (2004), s. 12-13.Učitelské noviny.
  článek

  článek

 3. Jak vidí okolí integraci / Michalík, J. - Kozáková, Z. - Růžička, M..    Frey, Jiří.107/1 (2004), s. 15-13.Učitelské noviny.
  článek

  článek

 4. Limity využití pálkovacích her u zrakově postižených / Ladislav Bláha.    Dobrý, Lubomír.68(8) (2002), s. 41-44 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 5. Measuring perceived and social acceptance in young children with cerebral palsy: the construction of a Czech pictorial scale / Julie Čurdová, Adri Vermeer, Hana Válková.    31/1 (2001), s. 27-36 : tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 6. Okolnosti prožití pohybového výkonu u zdravotně postiženého dítěte / Ladislav Bláha.    Teplý, Zdeněk.5(2) (2001), s. 63-70 : il..Česká kinantropologie.
  článek

  článek

 7. Peer tutoring ve školní výchově / Lucie Rybová, Ondřej Ješina.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 76, č. 3 (2010), s. 6-9.
  článek

  článek

 8. Physical activity of pupils with vision distortions staying at a winter camp / Bartoszewicz, Ryszard.    Hanelová, Zuzana. (2001), s. 79-82.Pohyb a zdraví.
  článek

  článek

 9. Pohybová aktivita dětí s vývojovým deficitem motoriky / Jakub Kokštejn ... [et al.].    Česká kinantropologie. Roč. 15, č. 3 (2011), s. 76-88.
  článek

  článek

 10. Praktické problémy účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově / Radka Bartoňová, Ondřej Ješina.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 77, č. 6 (2011), s. 27-31.
  článek

  článek