Výsledky vyhledávání

 1. Aerobik pro děti / Jana Kubátová.    Dobrý, Lubomír.70/7 (2004), s. 23-28.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 2. Aerobní zdatnost a její rozvoj ve školní tělesné výchově. [Část] (1) / Suchomel, A..    Dobrý, Lubomír.62(6) (1996), s. 43-47.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 3. Afinita školskej mládeže na športovanie a jej skúsenosť so zakázanými drogami / Jozef Hrčka ... [et al.].    15/3-4 (2005), s. 5-10.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 4. Agresivita dětí / Ilona Špaňhelová.    9/4 (2007), s. 16-20.Právo a rodina.
  článek

  článek

 5. Aktivní cvičení dětské ploché nohy / Lucie Kinclová.    Umění fyzioterapie.roč. 1, č. 1 (2016), s. 32-35.
  článek

  článek

 6. Alternatives Körpererziehungsprogramm für Kinder mit Kinderenzephalopathie / Krejčí, M..    27 (1997/98), s. 62-69.Tělesná kultura.
  článek

  článek

 7. Analýza vývojových tendencí kondičních ukazatelů u dětí a mládeže z let 1966-1987-2006-2014/2015 / Pavel Tilinger, Antonín Rychtecký.    Česká kinantropologie.roč. 21, č. 4 (2017), s. 31-47.
  článek

  článek

 8. Antidopingová prevence u dětí a mládeže / Irena Slepičková, Pavel Slepička.    Slamka, Miloš.38 (1997), s. 127-136 : 11 grafů.Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 9. Antropologické aspekty vývoje dětí na školách různého zaměření / Jarmila Riegerová ... [et al.].    24 (1992/93), s. 97-103.Tělesná kultura.
  článek

  článek

 10. Aplikace pohybových aktivit u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí / Hana Kostihová.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 192-195.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  článek

  článek