Výsledky vyhledávání

 1. Boj za uhájení demokracie a stability v Lotyšsku a Estonsku na počátku dvacátých let / Karel Konečný.    26 (1994), s. 43-55.Sborník prací historických XIV. Bartoš, Josef.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 2. Čtyři otázky o evropské ústavě / Jan Wintr.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/12 (2005), s. 1364-1377.Právník.
  článek

  článek

 3. Demokracia a jej budúcnosť v Európskej únii / Kamil Baraník.    Právník.roč. 156, (2017), č. 3, s. 235-256.
  článek

  článek

 4. Demokratický deficit EU a Smlouva o založení Ústavy pro Evropu / Maxim Tomoszek.    Bělovský, Petr.4 (2005), s. 3-9.Jurisprudence.
  článek

  článek

 5. Demokratický právní stát tesaný do pískovce / Ondřej Preuss.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 24, (2016), č. 3, s. 365-376.
  článek

  článek

 6. Ekologie, demokracie a občanská společnost / Karel Hudec.    Wokoun, René. (1997), s. 75-77.Výchova občanů k demokracii.
  článek

  článek

 7. Evropská unie flexibilní a dynamická ve světle návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu / Lenka Pítrová.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/12 (2005), s. 1329-1342.Právník.
  článek

  článek

 8. Evropský demos : utopie, skutečnost, či entita ve vývoji? / Robert Zbíral.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/4 (2006), s. 471-480.Právník.
  článek

  článek

 9. Flexibilní Evropská unie : ke vztahu "brzd a motorů" integrace v návrhu evropské ústavní smlouvy / Jiří Georgiev.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/12 (2005), s. 1354-1363.Právník.
  článek

  článek

 10. Jak naplnila Smlouva o Ústavě pro Evropu zadání z Laekenu / Pavel Svoboda, Zuzana Maršálková.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/12 (2005), s. 1343-1353.Právník.
  článek

  článek