Výsledky vyhledávání

 1. Analyzes of an alien's position in czech immigration and employment proceedings / Martin Štefko.    5/1 (2007), s. 5-16.Aplikované právo.
  článek

  článek

 2. Cizinci v organizovaném zločinu páchaném na území České republiky / Martin Cejp.    Trestněprávní revue.(2012), Roč. 11, č. 7-8, s. 173-176.
  článek

  článek

 3. Cizinecké komunity a městský prostor v České republice / Uherek, Z..    Dubská, Irena.39/2 (2003), s. 193-216.Sociologický časopis.
  článek

  článek

 4. Členství občanů EU v politických stranách (nejen) v kontextu rovných podmínek výkonu volebního práva / Martina Fojtová.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 19, s. 665-671.
  článek

  článek

 5. Dědictví s cizím prvkem / Špoková, E..    9/3 (2003), s. 57-60.Ad notam.
  článek

  článek

 6. Diferencovanost kriminality cizinců / Marcela Moulisová.    Kriminalistika.roč. 50, (2017), č. 1, s. 34-49.
  článek

  článek

 7. Důchodové nároky osob z nástupnických států bývalého SSSR / Martin Štefko.    Žoha, Milan.16/3 (2007), s. 18-22.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  článek

  článek

 8. Integrace cizinců v České republice / Marcinková. K..    Čermák, Lubomír.29/10 (2003), s. 2-3.Sociální politika.
  článek

  článek

 9. Kriminalita cizinců a imigrační politika / Josef Koudelka.    Bezpečnostní teorie a praxe.Roč. 2014, č. 1, s. 103-118.
  článek

  článek

 10. Kroky nutné k europeizaci českého azylového práva / Pipková, H..    Winterová, Alena.50/3 (2002), s. 143-156.Justiční praxe.
  článek

  článek