Výsledky vyhledávání

  1. Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u osob s mentálním postižením / Tereza Cimrmannová a kol..    [Olomouc] : [Univerzita Palackého. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami], [2020] . 1 online zdroj
    Elektronická verze pro uživatele knihoven UP se specifickými nároky
    kniha

    kniha