Výsledky vyhledávání

 1. Bezpečnost versus soukromí - tajné sledování v případu Szabó a Vissy proti Maďarsku / Michal Bartoň.    Bezpečnost jako ústavní hodnota.2017, s. 29-39.
  článek

  článek

 2. Biometrické údaje a ich využitie na úseku ochrany národnej bezpečnosti / Juraj Bališ.    Justičná revue.roč. 70, (2018), č. 11, s. 1230-1245.
  článek

  článek

 3. Institucionální zajištění ochrany utajovaných informací v ČR / Ivan Pavelka.    Správní právo.roč. 51, (2018), č. 3, s. 202-216.
  článek

  článek

 4. Ještě k zamítnutí žádosti o udělení občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu - některé další souvislosti / Petra Gronwaldová Wagnerová.    Právník.roč. 157, (2018), č. 8, s. 670-681.
  článek

  článek

 5. Koncepce směřování České republiky v rámci EU na léta 2004-2013 / Šafránková, V..    Plamínková, Jana.XIV/4 (2004), s. 8-12.Zpravodaj Ministerstva životního prostředí.
  článek

  článek

 6. Nad rozhodnutím Rady o povinném přerozdělení uprchlíků v rámci EU : lze politickou otázku zvrátit právními argumenty? / Robert Zbíral.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 23-24, s. 842-846.
  článek

  článek

 7. Národní a veřejná bezpečnost jako legitimní cíle omezení práv zaručených evropskou úmluvou o lidských právech / Martin Kopa.    Bezpečnost jako ústavní hodnota.2017, s. 143-154.
  článek

  článek

 8. Neudělení státního občanství kvůli ohrožení bezpečnosti státu : měl by žadatel znát důvody? / Miroslav Kaštyl.    Správní právo.roč. 50 (2017), č. 1, s. 14-29.
  článek

  článek

 9. Neudělení státního občanství z bezpečnostních důvodů pohledem české a polské právní úpravy, správní a soudní praxe / Barbora Gonsiorová.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 9, s. 316-322.
  článek

  článek

 10. Omezování lidských práv v krizových situacích / Lukáš Hrabovský, Jakub Kánský.    Bezpečnost jako ústavní hodnota.2017, s. 81-95.
  článek

  článek