Výsledky vyhledávání

 1. Erläuterungen.    [Bern],  1995 . 310 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 2. Europäische Menschenrechtskonvention : EMRK-Kommentar / J. A. Frowein, W. Peukert.    Kehl am Rhein ; Strassbourg ; Arlington :  N. P. Engel Verlag,  1996 . XIII, 1042 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 3. Evropský soud a Evropská komise pro lidská práva : přehled judikatury a nejzávažnějších případů. Vzory podání / Jan Čapek.    Praha :  Linde, Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví,  1995 . 642 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200100
  Z200100
 4. Charter of fundamental rights of the European Union : explanations relating to the complete text of the Charter.    Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2001 . 77 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. Das österreichische Bundes-Verfassungsrecht : B-VG, F-VG, Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichtsbarkeit : Kurzkommentar / von H. Mayer.    Wien :  Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,  1997 . XXIV, 903 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 6. Die österreichische Strafprozeßordnung (Strafprozeßordnung 1975) : Kurzkommentar mit einer Einführung und Erläuterungen unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes und des Schrifttums / von E. Foregger, G. Kodek, E. E. Fabrizy.    Wien :  Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,  1997 . XX, 1044 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 7. Pracovní podmínky a sociální dialog : výklad některých ustanovení Evropské sociální charty jejími kontrolními orgány, studie založená na výkladu článků 2-6 Evropské sociální charty Evropským výborem pro sociální práva.    Praha :  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,  2000 . 111 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
 8. Sicherheitspolizeigesetz (SPG) : Gesetztext, Erläuterungen und Ammerkungen der Herausgeber / herausgegeben von H. Fuchs, B.-Ch. Funk, W. Szymanski.    Wien :  Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,  1993 . XV, 223 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 9. Strafgesetzbuch StGB : samt denwichtigsten Nebengesetzen : Kurzkommentar mit einer Einführung und Ammerkungen unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes und des Schrifttums / von E. Foregger, G. Kodek, E. E. Fabrizy.    Wien :  Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,  1997 . XVI, 1040 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 10. 10.UOG

  UOG : Universitätsorganisationgesetz 1993 : Kurzkommentar mit Materialien / herausgegeben von M. Kostal.    Wien :  Österreichische Staatsdruckerei,  1993 . 247 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100