Výsledky vyhledávání

 1. Agresivita u fotbalových trenérů (mezigenerační studie) [rukopis] / Milan Čižmar.    2012 . 86 s
  kniha

  kniha

 2. Analýza informací o sportu osob s postižením ve sportovních časopisech (v letech 2000 - 2006) [rukopis] / Petra Chovanová.   . 56 s., 24 s. příloh
  kniha

  kniha

 3. Analýza pravidla maximálního úsilí v atletických disciplínách Speciálních olympiád [rukopis] / Jakub Vyskočil.    2015 . 55
  kniha

  kniha

 4. Analýza ukazatelů motorické úrovně prostřednictvím MABC-2 baterie u dětí 7-10 let s pohybovým režimem [rukopis] / Klára Růžičková.    2014 . 100 s. (139 759 znaků)
  kniha

  kniha

 5. Analýza vybraných aspektů profese asistenta pedagoga [rukopis] / Jiří Kala.    2012 . 81 s.
  kniha

  kniha

 6. Attitudes of Physical Education Teachers and Grammar Teachers Toward Teaching Students with Physical Disabilities in General Physical Education in the Czech Republic [rukopis] / Petra Nováková.    2012 . 85 str.
  kniha

  kniha

 7. Derminanty zapojení do pohybových aktivit po valečném traumatu u reprezentantů volejbalu sedících Bosny a Hercegoviny [rukopis] / Mirza Pajević.    2015 . p. 86 (20 545 characters)
  kniha

  kniha

 8. Diference ve vývoji motorických dovedností dětí prvního stupně hodnocené testem Jandy a baterií hodnocení pohybu dětí (M- ABC) [rukopis] / Ljiljana Balaban.    2011 . 71 p.
  kniha

  kniha

 9. Diference v motorických dovednostech a jejich vývoji u desetiletých dětí s mentálnám postižením v Bosně a Hercegovině a ČR [rukopis] / Dragana Lajić.    2012
  kniha

  kniha

 10. Effects of holiday on motor skills development of preschoolers with autism spectrum disorder - case study [rukopis] / Milica Duronjić.    2010
  kniha

  kniha