Výsledky vyhledávání

 1. Aplikovaná tělesná výchova : magisterské studium na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci / Hana Válková.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 219-222.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  článek

  článek

 2. Aplikované pohybové aktivity / Hana Válková.    Dobrý, Lubomír.62(1) (1996), s. 38-40.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 3. Aplikované pohybové aktivity - součást systému tělesné kultury / Hana Válková.    26 (1996), s. 150-162 : 3 obr..Tělesná kultura.
  článek

  článek

 4. Attitudes towards P.E. - motor learning and motor behaviour of pupils with learning difficulties.    22 (1992), s. 347-349.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 5. Biodromální přístup k analýze významných fenoménů ve vývoji sportovců u vybraných rizikových sportů / Jana Hoffmannová, Hana Válková.    Česká kinantropologie.Roč. 16, č. 3 (2012), s. 173-188.
  článek

  článek

 6. Demografická studie vrcholových sportovců se sluchovým postižením v ČR z hlediska integračních trendů / Petra Kurková, Hana Válková.    Teplý, Zdeněk.6(2) (2002), s. 65-73 : tab..Česká kinantropologie.
  článek

  článek

 7. Determinanty pohybové aktivity u vybraných souborů českých adolescentů / Jiří Novosad ... [et al.].    26 (1996), s. 118-140 : 5 tab., 2 příl..Tělesná kultura.
  článek

  článek

 8. The development of indices of motor competence and social behavior of participants and non-participants in the Special Olympics movement / Hana Válková.    28 (1998), s. 53-60 : tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 9. The development of P.E. teachers professional self-adjustment during their teaching career / Hana Válková.    23 (1993), s. 63-84 : 2 tab., 11 grafů.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 10. The differences in behaviour indices of participants and non-participants in special olympics movement / Hana Válková.    26 (1996), s. 39-45 : tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek