Výsledky vyhledávání

 1. Časopis pro moderní filologii.    Praha : Klub moderních filologů, 1911-  1951-1971 Praha : Nakladatelství ČSAV  1991-1992 Říčany : SK Press  1993-2012 Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR  2013- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  https://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/
  Časopis pro moderní filologii

  časopis

 2. Informační bulletin pro otázky jazykovědné / redakce Stanislav Králík a Ladislav Dvonč.    Praha :  Ústav pro jazyk český ČSAV,
  časopis

  časopis