Výsledky vyhledávání

 1. Aerobik v pohybovom režime žien / Strešková, E. - Kyselovicčová, O..    6(3) (1996), s. 10-12 : 1 tab..Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 2. Ako predchádzať možnostiam poškodenia pohybového aparátu pri strečingových a posilňovacích cvičeniach / Strešková, E..    11(2) (2001), s. 10-13 : obr..Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 3. Alternatívne programy vo vyučovaní športovej gymnastiky na FTVŠ UK / Elena Strešková.    Slamka, Miloš.38 (1997), s. 5-34 : 6 tab., 7 grafů.Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 4. Didaktika základných gymnastických zručností / Elena Strešková.    Telesná výchova a šport.Roč. 23, č. 1 (2013), s. I.-VI..
  článek

  článek

 5. Estetické športy v študijných programoch na FTVŠ UK / Elena Strešková.    17/3-4 (2007), s. 39-42.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 6. Euroteam - gymnastický šport nového tisícročia / Strešková, E..    10(4) (2000), s. 46-48.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 7. Možnosti poškodenia pohybového aparátu pri strečingových a posilňovacích cvičeniach a ako im predchádzať / Elena Strešková.    Peráčková, Janka.112-118 : il..Zborník Národného inštitútu športu.
  článek

  článek

 8. Názory učiteľov a žiakov na využívanie gymnastiky vo vyučovacom procese telesnej výchovy / Strešková, E..    11(4) (2001), s. 4-8 : tab..Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 9. Niektoré princípy ovplyvňujúce účinnosť strečingových cvičení / Oľga Kyselovičová, Elena Strešková.    Dobrý, Lubomír.62/1 (1996), s. 32-38 : 16 obr..Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 10. Overovanie štandardu z gymnastiky - dievčatá v stredných školách / Elena Strešková ... [et al].    8(2-3) (1998), s. 11-14 : 6 obr..Telesná výchova a šport.
  článek

  článek