Výsledky vyhledávání

 1. Analýza právní regulace hazardních her Evropskou unií v rámci jednotného vnitřního trhu a její dopady na české herní právo [rukopis] / Veronika Chovancová.    2016 . 61 s.
  kniha

  kniha

 2. Aplikace práva EU národními soudy a pravidlo "res judicata [rukopis] / Lydie Csukásová.    2015 . 59 s. (11386 znaků)
  kniha

  kniha

 3. Aplikace práva EU nejvyššími soudy (na pozadí praxe českých nejvyšších soudů) [rukopis] / Petra Janečková.    2014
  kniha

  kniha

 4. Bílá kniha o náhradách škody způsobené porušením soutěžního práva [rukopis] / Lenka Droscová.    2010
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 5. Defenzivní nástroje zabraňující nedovoleným překážkám obchodu v rámci Společné obchodní politiky [rukopis] / Eliška Kutálková.    2019 . 55
  kniha

  kniha

 6. Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob [rukopis] / Roman Dokoupil.    2016 . 81
  kniha

  kniha

 7. Dohoda o Evropském hospodářském prostoru a její poměr k právu Evropské unie [rukopis] / Veronika Ambrožová.    2012
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 8. Dohody o určení cen pro další prodej [rukopis] / Pavla Grenarová.    2012
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 9. Doložky o lidských právech ve vnějších dohodách EU jako nástroj ochrany lidských práv [rukopis] / Klára Nováková.    2018 . 59 s. (119 576 znaků)
  kniha

  kniha

 10. EUROJUST - Pojem, pravomoci, činnost [rukopis] / Zdeněk Kopečný.    2012
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100