Výsledky vyhledávání

 1. Brexit, EEA and the free movement of workers : structural considerations on flexibility Václav Stehlík.    International and comparative law review.Vol. 16, (2016), no. 2, s. 145-156.
  článek

  článek

 2. The CJEU crossing the Rubicon on the same-sex marriages? : commentary on Coman case / Václav Stehlík.    International and comparative law review.vol. 18, (2018), no. 2, s. 85-99.
  článek

  článek

 3. The detention of children in asylum procedures in Europe : regulatory framework and alternatives / Václav Stehlík, Irena Drdúlová.    Bratislava law review.Vol. 2, (2018), no. 2, s. 64-78.
  článek

  článek

 4. Discretion of member states vis-à-vis public security : unveiling the labyrinth of EU migration rules / Václav Stehlík.    International and comparative law review.Vol. 17, (2017), no. 2, pp. 127-142.
  článek

  článek

 5. K charakteristice vztahu mezi národními soudy a Soudním dvorem v řízení o předběžné otázce / Václav Stehlík.    Bělovský, Petr.14/5 (2005), s. 3-11.Jurisprudence.
  článek

  článek

 6. K některým otázkám evropského leteckého práva / Stehlík, V..    Vystrčil, Petr.4 (2002), s. 9-22.Mezinárodní a srovnávací právní revue.
  článek

  článek

 7. K účinkům rozhodnutí v řízení o předběžné otázce ratione temporis / Václav Stehlík.    Bělovský, Petr.14/2 (2005), s. 9-14.Jurisprudence.
  článek

  článek

 8. Obchodní zástupce v judikatuře Evropského soudního dvora / Stehlík, V..    Univerzita Palackého.272-280.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 9. Ohlédnutí se (nejen) za řízením o předběžné otázce v prvních 15 letech členství České republiky v Evropské unii / Václav Stehlík.    In varietate concordia.2019, s. 347-366.
  článek

  článek

 10. On some questions of European air law / Stehlík, V..    Vystrčil, Petr.4 (2002), s. 23-38.Mezinárodní a srovnávací právní revue.
  článek

  článek