Výsledky vyhledávání

 1. Hierarchizace tonálních vztahů: aplikace "probe-tone method" u studentů víceletého gymnázia [rukopis] / Markéta Karafiátová.    2016 . 81 s.
  kniha

  kniha

 2. Hudební edukace vItálii na druhém stupni primárního školství a hudebním lyceu [rukopis] / Anna Marie Líňová.    2019 . 91 s. (124 074 znaků)
  kniha

  kniha

 3. Hudební historik, teoretik a pedagog Karel Steinmetz a jeho přínos české muzikologii [rukopis] / Markéta Brezovská.    2012 . 82 s., 50 s. přílohy, 136 547
  kniha

  kniha

 4. Hudební preference jedinců mladšího a středního školního věku se zaměřením na prostředí základních uměleckých škol [rukopis] / Filip Chobot.    2012 . 122 s. (195 614 znaků)
  kniha

  kniha

 5. Interdisciplinárně zaměřené výzkumy české hudební kultury v období 2. poloviny 20. století [rukopis] / Jiří Ocelka.    2012 . 110 s. (173 000 znaků)
  kniha

  kniha

 6. Magisthere [rukopis] / Djamila Králíková.    2006
  kniha

  kniha

 7. Metody výuky hudební výchovy podle profesora Daniela [rukopis] / Jaroslava Jašková.    2008
  kniha

  kniha

 8. Pamětní subtesty v testové baterii hudebních schopností A. Bentleyho [rukopis] / Jaroslava Gabrielová.    2013 . 68 s. (110 331 znaků)
  kniha

  kniha

 9. Pedagogický proces a tréma [rukopis] / Dana Rychlová.    2013 . 62 s.
  kniha

  kniha

 10. Percepce konsonancí a disonancí u pětiletých až devítiletých dětí [rukopis] / Dagmar Žůrková.  
  kniha

  kniha