Výsledky vyhledávání

 1. Hygiena pracujícího dorostu / Lumír Komárek a spolupracovníci.    Praha :  Avicenum, zdravotnické nakladatelství  1989 . 183 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  PRFH100000
  Z200000
 2. Manuál prevence v lékařské praxi III, Prevence nepříznivého působení vlivů obytného prostředí na zdraví / redakční skupina Kamil Provazník, Lumír Komárek, Jiří Havránek.    Praha :  Fortuna,  1996 . 112 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Z100100
 3. Manuál prevence v lékařské praxi IV, Základy prevence infekčních onemocnění / redakční skupina Kamil Provazník, Lumír Komárek, Bohumír Kříž.    Praha :  Fortuna,  1996 . 126 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Z100100
 4. Manuál prevence v lékařské praxi. IX., Hodnocení zdravotního stavu, přístupy klinické epidemiologie / redakční skupina: Kamil Provazník, Lumír Komárek].    Praha : Fortuna, 2001 . 63 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
 5. Manuál prevence v lékařské praxi. Příloha 2, Vybrané kapitoly z hodnocení expozice / podle materiálů SZO připravili Vladimír Janout, Karel Markvart ; redakce Kamil Provazník, Lumír Komárek.    Praha : Fortuna 2000 . 39 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
 6. Manuál prevence v lékařské praxi. V., Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů / redakční skupina: Kamil Provazník, Lumír Komárek, Miroslav Cikrt.    Praha : Fortuna, 1997 . 143 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
 7. Manuál prevence v lékařské praxi. VI., Prevence poruch zdraví dětí a mládeže / redakční skupina: Kamil Provazník, Lumír Komárek, Hana Provazníková.    Praha : Fortuna, 1998 . 142 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
 8. Manuál prevence v lékařské praxi. VII., Doporučené preventivní postupy v primární péči / redakční skupina: Kamil Provazník, Lumír Komárek.    Praha : Fortuna, 1999 . 55 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
 9. Manuál prevence v lékařské praxi. VIII., Základy hodnocení zdravotních rizik / redakční skupina: Kamil Provazník, Miroslav Cikrt, Lumír Komárek.    Praha : Fortuna, 2000 . 158 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
 10. Manuál prevence v lékařské praxi. X., Medicína založená na důkazu / redakční skupina: Kamil Provazník, Lumír Komárek ; zpracoval: Vladimír Janout.    Praha : Fortuna, 2003 . 76 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100