Výsledky vyhledávání

 1. Apostolisches Schreiben Familiaris Consortio von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, die Priester und die Gläubigen der ganzen Kirche über die Aufgaben der Christlichen Familie in der Welt von heute / Johannes Paul II. ; Herausgeber Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz .    Bonn :  Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,  1981 . 96 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  kniha

  kniha

 2. Apostolisches Schreiben im Anschluss an die Bischofssynode Reconciliatio et Paenitentia von Johannes Paul II. an die Bischöfe, die Priester und Diakone und an alle Gläubigen über Versöhnung und Busse in der Sendung der Kirche heute / Johannes Paul II. ; Herausgeber Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz .    Bonn :  Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,  1984 . 84 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  kniha

  kniha

 3. Apostolisches Schreiben Salvifici Doloris von Papst Johannes Paul II. über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens / Johannes Paul II. ; Herausgeber Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz.    Bonn :  Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,  1984 . 44 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  kniha

  kniha

 4. Apostolisches Schreiben von Johannes Paul II. an die Jugendlichen in der Welt zum Internationalen Jahr der Jugend / Johannes Paul II. ; Herausgeber Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz .    Bonn :  Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,  1985 . 43 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  kniha

  kniha

 5. Apoštolský list daný motu proprio Misericordia Dei o některých aspektech slavení svátosti smíření / Jan Pavel II..    Praha :  Sekretariát České biskupské konference,  2002 . 11 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF200000
  kniha

  kniha

 6. Apoštolský list Jana Pavla II. daný motu proprio k prohlášení svaté Brigity Švédské, svaté Kateřiny Sienské a svaté Terezie Benedikty od Kříže za spolupatronky Evropy / Jan Pavel II..    Praha :  Sekretariát České biskupské konference,  2001 . 11 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  kniha

  kniha

 7. Apoštolský list : Novo millenio ineunte : nejvyššího Pontifika Jana Pavla II. biskupům, kněžstvu a věřícím na konci Velkého jubilea roku 2000 / Jan Pavel II. ; pracovní překlad C.V. Pospíšil.    Olomouc :  Matice cyrilometodějská,  2001 . 32 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  kniha

  kniha

 8. Apoštolský list Rosarium virginis Mariae papeže Jana Pavla II. biskupům, kněžím a věřícím o modlitbě svatého růžence / Jan Pavel II..    Praha :  Sekretariát České biskupské konference,  2002 . 37 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF200000
  kniha

  kniha

 9. Apoštolský list Spiritus et sponsa papeže Jana Pavla II. k příležitosti XL. výročí vyhlášení konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium / Jan Pavel II..    Praha :  Česká biskupská konference,  2004 . 14 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF200000
  kniha

  kniha

 10. Apoštolský list Svatého otce Jana Pavla II. biskupům, kněžím a věřícím laikům k roku eucharistie (říjen 2004 - říjen 2005) : Mane nobiscum Domine / Jan Pavel II..    Praha :  Česká biskupská konference,  2004 . 28 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF200000
  kniha

  kniha