Výsledky vyhledávání

 1. Adaptácia na zaťaženie v priebehu ročného tréningového cyklu u reprezentantov v atletike a biatlone / Ivan Čillík a kolektív.    Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2006 . 151 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
 2. Atletika / Ivan Čillík a kolektív.    Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2009 . 199 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 3. Atletika 2009 : [recenzovaný vedecký zborník / editori Ivan Čillík, Martin Pupiš, Juraj Kremnický].    Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, FHV,  2009 . 367 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
 4. Teória a didaktika atletiky : (vysokoškolská učebnica) / Ivan Čillík a kolektiv.    Banská Bystrica :  Belianum,  2013 . 237 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 5. Všeobecná pohybová výkonnosť a telesný vývin žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2012-2013 / Ivan Čillík a kolektiv.    Banská Bystrica :  Belianum,  2013 . 101 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 6. Základy atletiky / Ivan Čillík, Miroslava Rošková.    Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2003 . 147 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
 7. Zborník vedeckovýskumných prác - vedy o športe : pri príležitosti 50. vyročia organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách / [vedecký redaktor Ivan Čillík].    Banská Bystrica : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport,  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela ;  2002 . 262 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000