Výsledky vyhledávání

 1. Další vlna novelizací práva společností a cenných papírů / Petr Čech.    7/3 (2006), s. 7-10.Právní zpravodaj.
  článek

  článek

 2. Další zamyšlení nad úpravou nuceného výkupu akcií / Petr Čech.    6/7 (2005), s. 9-11.Právní zpravodaj.
  článek

  článek

 3. Evropská družstevní společnost rozšířila katalog forem podnikání / Petr Čech.    7/9 (2006), s. 1,3-5.Právní zpravodaj.
  článek

  článek

 4. Evropská společnost - aktuální otázky týkající se zakládání a corporate governance / Jan Dědič, Petr Čech.    Česká advokátní komora.119-155.XV. Karlovarské právnické dny.
  článek

  článek

 5. K (četným) problémům právní úpravy výkupu účastnických cenných papírů (squeeze-out) / Petr Čech.    13/18 (2005), s. 651-663.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 6. K důsledkům zrušení výjimky z povinné nabídky převzetí Ústavním soudem / Dědič, J. - Čech, P..    4/4 (2003), s. 1, 3-6.Právní zpravodaj.
  článek

  článek

 7. K některým otázkám úpravy obchodních společností v obchodním zákonu / Děduč, J. - Čech, P..    11/7 (2003), s. 336-340.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 8. K některým úskalím převodu obchodního podílu. I. / Petr Čech.    Svoboda, Zdeněk.15/5 (2007), s. 16-22.Právní rádce.
  článek

  článek

 9. K některým výkladovým problémům v poslední novele obchodního zákoníku / Petr Čech.    6/10 (2005), s. 1,3-7.Právní zpravodaj.
  článek

  článek

 10. K odstoupení od obchodní smlouvy při prodlení dlužníka / Petr Čech, Karel Marek.    Svoboda, Zdeněk.15/9 (2007), s. 25-32.Právní rádce.
  článek

  článek