Výsledky vyhledávání

 1. Distanční forma studia sportovního managementu a licenčních kurzů tělovýchovných služeb / Blahoslav Komeštík, Bohumil Půža.    Masarykova univerzita.88-91.Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  článek

  článek

 2. Koučovanie v skoku do diaľky / Pavol Glesk.    Masarykova univerzita.45-46.Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  článek

  článek

 3. Vývojové trendy v systéme organizácie a riadenia športu na Slovensku / Dušan Leška.    Slamka, Miloš.38 (1997), s. 165-168.Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek